Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je stanoveno v zákoně č.435/2004 Sb., § 8, v plném znění.

Tento zákon ukládá firmám s více jak 25 zaměstnanci zaměstnávat minimálně 4% osob se zdravotním postižením. V praxi to znamená, že každý 25. zaměstnanec musí být OZP.

Pokud firma tuto povinnost nesplňuje, musí ji splnit odvodem daně do státního rozpočtu nebo odebíráním zboží či služeb od firem, které tyto osoby zaměstnávají ( mají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením ).

Proto nám dovolte, abychom Vám prostřednictvím partnerské společnosti nabídli odběr výrobků od firem zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.